Phần 2. Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trang 28 SGK Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức

Thảo luận về tính kiên trì, chăm chỉ theo các gợi ý sau. Xác định và xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Thảo luận về tính kiên trì, chăm chỉ theo các gợi ý sau:

- Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc.

- Tác động của tính kiên trì, chăm chỉ đến hiệu quả công việc.

- Hãy kể về một số trường hợp thành công trong cuộc sống nhờ tính kiên trì , chăm chỉ.

- Làm thế nào để rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ?

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý và thảo luận với các bạn.

Lời giải chi tiết:

- Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc:

+ Luôn cần cù, chăm chỉ, nỗ lực, chịu khó, quyết tâm hoàn thành công việc đã đặt ra.

+ Tự giác, chủ động thực hiện công việc.

+ Không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, trở ngại.

+ Không trông chờ, ỷ lại vào người khác…

- Tác động của tính kiên trì, chăm chỉ đến hiệu quả công việc:

+ Hoàn thành công việc nhanh chóng, đúng hạn, năng suất công việc cao.

+ Nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và đồng nghiệp.

+ Nâng cao giá trị của bản thân.

+ Giúp chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm có ích cho công việc sau này...

- Một số trường hợp thành công trong cuộc sống nhờ tính kiên trì, chăm chỉ: trạng nguyên Nguyễn Hiền, Cao Bá Quát, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký,...

- Để rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ, chúng ta cần:

+ Xác định rõ điều mình muốn và cần đạt được.

+ Lập kế hoạch chi tiết về những việc cần làm.

+ Phân chia công việc thành từng phần và thực hiện lần lượt.

+ Viết, vẽ lời nhắc cho bản thân và để ở nơi dễ thấy.

+ Động viên lẫn nhau khi làm việc.

Hoạt động 2

Câu 1

Xác định và xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.

Phương pháp giải:

Em làm theo gợi ý để xác định và lập kế hoạch 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chia sẻ kế hoạch rèn luyện của em.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ với các bạn về kế hoạch của mình.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close