Phần 2. Kế hoạch lao động của gia đình trang 35 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 7 Kết nối tri thức

Tìm hiểu kế hoạch lao động tại gia đình. Xây dựng kế hoạch lao động tại gia đình của em

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Chia sẻ:

- Em đã tham gia những hoạt động lao động nào tại gia đình? Trong số đó, hoạt động nào em thực hiện thường xuyên.

- Em đã chủ động sắp xếp hoạt động lao động tại gia đình như thế nào để thực hiện các nhiệm vụ học tập?

- Em có kế hoạch cụ thể về lao động tại gia đình không? Nếu có, kế hoạch lao động tại gia đình của em đã được xây dựng như thế nào?

Phương pháp giải:

Em trả lời những câu hỏi ở phần gợi ý để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Những hoạt động lao động tại gia đình mà em đã tham gia: đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, tưới cây, chăm sóc vật nuôi,...

- Những hoạt động thực hiện thường xuyên: dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, chăm soc vật nuôi, tưới cây,...

- Em sắp xếp các hoạt động lao động tại gia đình vào thời gian rảnh hoặc sau khi làm bài tập xong để có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ trên lớp, vừa giúp đỡ được cho gia đình.

- Em không có kế hoạch riêng về lao động tại gia đình mà xếp chung vào trong kế hoạch (thời gian biểu hằng ngày) của mình

- Gợi ý: kế hoạch lao động tại gia đình

 

Công việc cần làm

Thời gian thực hiện

Dọn dẹp nhà cửa

30 phút (17:30 – 18:00)

Giúp mẹ chuẩn bị nấu ăn

20 phút (18:00 – 18:20)

Rửa bát sau khi ăn

10 phút (19:30 – 19:40)

Cho vật nuôi ăn

5 phút (19:40- 19:45)

Hoạt động 2

Thảo luận về cách xây dựng kế hoạch lao động:

- Liệt kê những hoạt động lao động tại gia đình em có thể làm.

- Xác định nội dung công việc, thời gian, điều kiện thực hiện những hoạt động lao động đó.

Phương pháp giải:

Em làm theo hướng dẫn để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

-Những hoạt động lao động tại gia đình em có thể làm: dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, gấp quần áo, giúp mẹ chuẩn bị nấu ăn, đi chợ, rửa bát, tưới cây, dọn cỏ, chăm sóc vật nuôi,...

- Nội dung công việc, thời gian, điều kiện thực hiện của một số hoạt động lao động:

Công việc cần làm

Thời gian thực hiện

Dọn dẹp nhà cửa

30 phút (17:30 – 18:00)

Giúp mẹ chuẩn bị nấu ăn

20 phút (18:00 – 18:20)

Rửa bát sau khi ăn

10 phút (19:30 – 19:40)

Cho vật nuôi ăn

5 phút (19:40- 19:45)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close