Phần 3. Tự hào truyền thống quê hương trang 44 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 7 Kết nối tri thức

Chia sẻ những truyền thống tự hào của địa phương em. Thiết kế sản phẩm giới thiệu truyền thống tự hào của địa phương

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Chia sẻ với các bạn theo các gợi ý sau:

- Kể tên những truyền thống tự hào của địa phương em.

- Em đã từng tham gia những hoạt động truyền thống nào ở địa phương.

- Cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động đó.

Phương pháp giải:

Em làm theo gợi ý để chia sẻ với các bạn.

Lời giải chi tiết:

- Những truyền thống tự hào của địa phương em:

+     Truyền thống hiếu học

+     Truyền thống chăm chỉ, cần cù, sáng tạo.

+     Truyền thống yêu nước

+     Truyền thống lá lành đùm rách.

+     Truyền thống uống nước nhớ nguồn

+     Truyền thống hiếu học.

+     ...

- Em đã từng tham gia:

+     Hoạt động thăm và quét dọn nghĩa trang liệt sĩ

+     Hoạt động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

+     Hoạt động mua tăm ủng hộ người khuyết tật.

+     Hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường phố.

+     ….

- Cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động đó: vui vẻ, hào hứng, tự hào vì có thể tham gia các hoạt động truyền thống tự hào của địa phương.

Hoạt động 2

- Những truyền thống tự hào của địa phương em:

+     Truyền thống hiếu học

+     Truyền thống chăm chỉ, cần cù, sáng tạo.

+     Truyền thống yêu nước

+     Truyền thống lá lành đùm rách.

+     Truyền thống uống nước nhớ nguồn

+     Truyền thống hiếu học.

+     ...

- Em đã từng tham gia:

+     Hoạt động thăm và quét dọn nghĩa trang liệt sĩ

+     Hoạt động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

+     Hoạt động mua tăm ủng hộ người khuyết tật.

+     Hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường phố.

+     ….

- Cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động đó: vui vẻ, hào hứng, tự hào vì có thể tham gia các hoạt động truyền thống tự hào của địa phương.

Phương pháp giải:

Em thảo luận với các bạn để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

- Học sinh tự thực hiện.

- Gợi ý:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close