Tim của chim bồ câu có gì khác so với tim thằn lằn.

Tim của chim bồ câu có gì khác so với tim thằn lằn.

Quảng cáo

Đề bài

Tim của chim bồ câu có gì khác so với tim thằn lằn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu tạo trong của chim bồ câu

Lời giải chi tiết

- Thằn lằn: Tim 3 ngăn: 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, tâm thất có vách ngăn hụt nên máu còn pha trộn.

- Chim bồ câu: Tim 4 ngăn, 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất => máu không pha trộn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài