Thử tài bạn trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình sau :

Lời giải chi tiết

\(\Delta DEF \sim \Delta MNP,\) \(\Delta AMN \sim \Delta QSR\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close