Hoạt động 8 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Từ trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) của hai tam giác, xét xem hai tam giác vuông ABC và MNP có có đồng dạng với nhau không ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Từ trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) của hai tam giác, xét xem hai tam giác vuông ABC và MNP có \(\widehat B = \widehat N\)  có đồng dạng với nhau không ?

 

b) Từ trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) của hai tam giác, xét xem nếu tam giác vuông ABC và MNP có \({{AB} \over {MN}} = {{AC} \over {MP}}\) thì hai tam giác đó có đồng dạng với nhau không ?

 

Lời giải chi tiết

a) Xét ∆ABC và ∆MNP có: \(\widehat A = \widehat M( = 90^\circ ),\widehat B = \widehat N(gt)\)

\(\Rightarrow \Delta ABC \sim \Delta MNP(g.g)\)

b) Xét ∆ABC và ∆MNP có \({{AB} \over {MN}} = {{AC} \over {MP}}(gt),\widehat A = \widehat M( = 90^\circ ) \)

\(\Rightarrow \Delta ABC \sim \Delta MNP(c.g.c)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close