Hoạt động 10 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ở hình 18, biết tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 18, biết tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng \(k = {{A'B'} \over {AB}}\)  và hai đường cao tương ứng AH’ và AH.

a) Dự đoán về sự đồng dạng của hai tam giác vuông A’B’H’ và ABH.

b) So sánh tủ số \({{A'H'} \over {AH}}\) với tỉ số \(k = {{A'B'} \over {AB}}\) .

Lời giải chi tiết

a) Dự đoán \(\Delta A'B'H' \sim \Delta ABH\)

b) \(\dfrac{{A'H'}}{{AH}} = \dfrac{{A'B'}}{{AB}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close