Thử tài bạn trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Có phải là các nghiệm của đa thức hay không ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Có phải \(x =  \pm 2\) là các nghiệm của đa thức \(A\left( x \right) = {x^2} + 4\) hay không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

• A(2) = 22 + 4 = 4 + 4 = 8 ≠ 0

Vậy x = 2 không là nghiệm của đa thức A(x).

• A(-2) = (-2)2 + 4 = 4 + 4 = 8 ≠ 0

Vậy x = -2 không phải là nghiệm của đa thức A(x).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close