Hoạt động 9 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho hai hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ.

 

Hãy điền vào chỗ trống:

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật là:

S (x) = ………………………………………

Xét đa thức P(x) = S(x) – 9

Ta có P(3) = …………………………………..

Em có nhận xét gì về giá trị của P(x) khi x=3 ?

Lời giải chi tiết

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật là:

S (x) = (x – 2)(x + 1) + (x + 2)(x – 2)

Xét đa thức

P(x) = S(x) – 9

= (x – 2)(x + 1) + (x + 2)(x – 2)  - 9

Ta có

P(3) = (3 – 2)(3 + 1) + (3 + 2)(3 – 2) – 9

= 4 + 5 – 9 = 0

Giá trị của P(x) khi x = 3 là 0

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close