Thử tài bạn trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Không tính giá trị của biểu thức, hãy so sánh:

Quảng cáo

Đề bài

Không tính giá trị của biểu thức, hãy so sánh:

\((-41735).(-17)\) với \((-41735).(-14)\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(-17 < -14\) và \( - 41735 < 0 \) \(\Rightarrow ( - 41735).( - 17) > ( - 41735).( - 14)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close