Hoạt động 5 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền dấu < , > vào ô trống cho thích hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền dấu < , > vào ô trống cho thích hợp:

\(3 < 5\) và \(5 < 8\) thì \(3\,\,....\,8\)

Lời giải chi tiết

\(3 < 5\) và \(5 < 8\) thì \(3 < 8\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài