Thử tài bạn trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy so sánh:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh:

\(\left( { - 21} \right){.4^{50}}\) với \(\left( { - 298} \right){.4^{50}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có -21 < -19 và 450 > 0

\( \Rightarrow ( - 21){.4^{50}} < ( - 19){.4^{50}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close