Hoạt động 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống các dấu

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào ô trống các dấu \( < \,\,,\,\, > \,\,,\,\, \le \,\,,\,\, \ge \) cho thích hợp:

\(\eqalign{  & a)\,\,3 >  - 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,3\left( { - 2\,} \right)\,....\, - 1.\left( { - 2} \right)  \cr  & b)\,\,2 < 3  \cr  & \,\,\,\,\,\,2.\left( { - 3} \right)\,\,....3.\left( { - 3} \right) \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,3 >  - 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,3\left( { - 2\,} \right)\, < \, - 1.\left( { - 2} \right)  \cr  & b)\,\,2 < 3  \cr  & \,\,\,\,\,\,2.\left( { - 3} \right)\,\, > 3.\left( { - 3} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close