Thử tài bạn trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Cho phương trình \(3x - 9 = 3 - x\)

a) \(x =  - 3\) có thỏa mãn phương trình không ?

b) \(x = 3\) có là một nghiệm của phương trình không ?

Lời giải chi tiết

\(3x - 9 = 3 - x\,\,\,\left( * \right)\)

a) Thế \(x = -3\) vào vế trái của (*) ta có \(3.\left( { - 3} \right) - 9 =  - 18\)

Thế \(x = -3\) vào vế phải ủa (*) ta có \(3 - \left( { - 3} \right) = 6\)

Khi thế \(c = -3\) vào hai vế của (*) cho giá trị khác nhau \(\left( {18 \ne 6} \right)\)

Vậy \(x = - 3\) không thỏa mãn phương trình đã cho.

b) Thế \(x = 3\) vào vế trái của (*) ta có \(3.3 - 9 = 0\)

Thế \(x = 3\) vào vế phải của (*) ta có: \(3 - 3 = 0\)

Khi thế \(x = 3\) vào hai vế của (*) đều cho giá trị bằng 0

Vậy \(x = 3\) là một nghiệm của phương trình đã cho.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close