Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ nghiệm của mỗi phương trình sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ nghiệm của mỗi phương trình sau :

a) \(x + 2 = 3\)

b) \({x^2} = 64\)

c) \({x^2} =  - 2\)

d) \(2\left( {x - 2} \right) = 2x - 4\)

Lời giải chi tiết

a) Phương trình a) có một nghiệm là 1

b) Phương trình b) có một nghiệm là 8 và -8

c) Phương trình c) không có nghiệm

d) Phương trình d) có vô số nghiệm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close