Bạn nào đúng trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát phương trình hai bạn Lan và Lâm có nhận xét sau :

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát phương trình \({x^2} = x\), hai bạn Lan và Lâm có nhận xét sau :

Bạn Lan nói rằng : Phương trình trên có một nghiệm.

Bạn Lâm nới rằng : Phương trình trên có hai nghiệm.

Theo em bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Lâm đúng vì phương trình \({x^2} = x\) có hai nghiệm là 0 và 1.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close