Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thầy giáo hỏi hai phương trình x = 2 và có tương đương với nhau không ?

Quảng cáo

Đề bài

Thầy giáo hỏi hai phương trình \(x = 2\) và \({x^2} - 4 = 0\) có tương đương với nhau không ?

Bạn Hải trả lời : không tương đương.

Bạn Bằng trả lời : Tương đương.

Theo em bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Hải đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close