Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống :

a) Phương trình \({x^2} = 25\) có tập nghiệm là S = …

b) Phương trình \({x^2} =  - 2\) có tập nghiệm là S = …

c) Phương trình \(x - 2 = x - 2\) có tập nghiệm là S = …

Lời giải chi tiết

a) Phương trình \({x^2} - 25\) có tập nghiệm là \(S = \left\{ {5; - 5} \right\}\)

b) Phương trình \({x^2} =  - 2\) có tập nghiệm là \(S = \emptyset \)

c) Phương trình \(x - 2 = x - 2\) có tập nghiệm \(S =\mathbb R\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close