Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào ô trống :

Tính giá trị mỗi vế của phương trình

\(2x + 3 = x + 5\,\,\,\,\left( 1 \right)\)  với \(x = 2\)

Thế \(x = 2\) vào vế trái của (1) ta có      \(2.\,\,\, \ldots  + 3 = 7\)

Thế \(x = 2\) vào vế phải của (1) ta có     \( \ldots  + 5 = 7\) .

Khi thế \(x = 2\) vào hai vế của (1) đều cho giá trị bằng 7.

Ta nói rằng : 2 thỏa mãn (hay nghiệm đúng) phương trình đã cho và gọi 2 (hay \(x = 2\)) là một nghiệm của phương trình đó.

Lời giải chi tiết

Thế \(x = 2\) vào vế trái của (1) ta có \(2. 2 + 3 = 7\)

Thế \(x = 2\) vào vế phải của  (1) ta có \(2 + 5 = 7\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close