Thử tài bạn trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra ẩn của mỗi phương trình sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra ẩn của mỗi phương trình sau :

a)\(y + 1 = 3;\)                b) \(9 = {u^2} - 1\) .

Lời giải chi tiết

a) Phương trình \(y + 1 = 3\) với ẩn y

b) Phương trình \(9 = {u^2} - 1\) với ẩn u

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close