Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một công ti đã tài trợ áo phao cho học sinh hai xã A và B ở vùng lũ lụt miền Trung. Số áo phao học sinh xã A nhận nhiều hơn xã B là 42 cái. Gọi x là số áo phao xã A nhận được.

Quảng cáo

Đề bài

Một công ti đã tài trợ áo phao cho học sinh hai xã A và B ở vùng lũ lụt miền Trung. Số áo phao học sinh xã A nhận nhiều hơn xã B là 42 cái. Gọi x là số áo phao xã A nhận được.

Hãy điền vào ô trống để hoàn thành các phát biểu sau :

a) Số áo phao xã B nhận được là : \(x -  \ldots \)

b) Cho biết số áo phao xã B nhận được là 120 cái. Hệ thức liên hệ số áo phao nhận được của học sinh hai xã A và B là :

              \(120 = x -  \ldots \)

 

Lời giải chi tiết

Số áo phao xã B nhân được là \(x - 42\)

b) Cho biết số áo phao xã B nhận được là 120 cái. Hệ thức liên hệ số áo phao nhận được của học sinh hai xã A và B là: \(120 = x - 42\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close