Thử tài bạn 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh : a) \({4 \over 5} - {2 \over 5} - {4 \over 5}\)                          

b) \( - {1 \over 6} + {2 \over 6} - {3 \over 6} + {4 \over 6}.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){4 \over 5} - {2 \over 5} - {4 \over 5} = \left( {{4 \over 5} - {4 \over 5}} \right) - {2 \over 5} = 0 - {2 \over 5} =  - {2 \over 5}  \cr  & b) - {1 \over 6} + {2 \over 6} - {3 \over 6} + {4 \over 6} = \left( { - {1 \over 6} - {3 \over 6} + {4 \over 6}} \right) + {2 \over 6} = 0 + {1 \over 3} = {1 \over 3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close