Bạn nào đúng 1 chủ đề 1?

Giải bài tập Đáp án của em là gì?

Quảng cáo

 

Đáp án của em là gì?

Lời giải:

BẠN NÀO ĐÚNG?

Số đối của số \( - {1 \over 2}\) là số \({1 \over 2}\)

Số nghịch đảo của số \( - {1 \over 2}\)  là số -2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải