Thử tài bạn 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

\(5{1 \over 4}.\left( { - 2{4 \over 5}} \right)\) ;                                   \(2{3 \over 4}:\left[ {{6 \over 5} + \left( { - {1 \over 2}} \right)} \right]\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 5{1 \over 4}.( - 2{4 \over 5}) = {{21} \over 4}.{{ - 14} \over 5} = {{21.( - 14)} \over {4.5}} = {{ - 147} \over {10}}  \cr  & 2{3 \over 4}:({{ - 6} \over 5} + ( - {1 \over 2})) = {{11} \over 4}:({{ - 12} \over {10}} + {{ - 5} \over {10}}) = {{11} \over 4}.{{10} \over { - 17}} = {{11.10} \over {4.( - 17)}} =  - {{55} \over {34}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close