Thử tài bạn 5 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy biểu diễn các số thực

Quảng cáo

Đề bài

Hãy biểu diễn các số thực \( - 2;\,\, - \sqrt 2 ;\,\, - 1,2;\,\,3\) trên trục số.

Lời giải chi tiết

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close