Thử tài bạn 4 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Quảng cáo

Đề bài

Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Định lí 3:

Trong tam giác vuông cân, mỗi góc nhọn bằng \({45^0}\)

Hệ quả :

a) Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng \({45^0}\)  thì đó là tam giác vuông cân.

b) Nếu một tam giác cân có một góc đáy bằng \({45^0}\)  thì đó là tam giác vuông cân.

Lời giải chi tiết

Tam giác vuông cân có hai góc nhọn bằng nhau và tổng số đo hai góc đó bằng 900.

Vậy số đo mỗi góc nhọn là: 900 : 2 = 450.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Tam giác cân
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài