Hoạt động 5 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu vàng trong biển báo giao thông ở hình 8a, đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu trắng trong biển báo giao thông ở hình 8b.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu vàng trong biển báo giao thông ở hình 8a, đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu trắng trong biển báo giao thông ở hình 8b.

Lời giải chi tiết

Ba cạnh của tam giác màu vàng trong biển báo giao thông ở hình 8a bằng nhau và bằng 2,5 cm.

Ba cạnh của tam giác màu trắng trong biển báo giao thông ở hình 8b bằng nhau và bằng 2,5 cm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close