Thử tài bạn 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Quảng cáo

Đề bài

\(\sqrt {{{\left( { - 2} \right)}^2}}  = ?\)

Lời giải chi tiết

\(\sqrt {{{( - 2)}^2}}  = \sqrt 4  = 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close