Bạn nào đúng 1 chủ đề 3?

Giải bài tập Theo em bạn nào đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn bậc hai số học của số a là số x không âm thỏa mãn \(x^2=a\) (kí hiệu \(\sqrt a=x\))

Lời giải chi tiết

\(\sqrt {25}  = 5, - \sqrt {25}  =  - 5\)

Bạn Thu đúng!

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close