Thử tài bạn 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số y = f(x) = -10, hãy điền giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số y = f(x) = -10, hãy điền giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Y = f(x) = -10. Do đó:

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close