Thử tài bạn 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số y = f(x) = -10, hãy điền giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số y = f(x) = -10, hãy điền giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Y = f(x) = -10. Do đó:

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số
Quảng cáo
list
close
Gửi bài