Hoạt động 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ N của một máy ấp trứng gà được cài đặt luôn bằng 37,5oC trong 24 giờ. Em hãy viết công thức xác định hàm số N(t) của nhiệt độ theo thời gian.

Quảng cáo

Nhiệt độ N của một máy ấp trứng gà được cài đặt luôn bằng 37,5oC trong 24 giờ. Em hãy viết công thức xác định hàm số N(t) của nhiệt độ theo thời gian.

 

Lời giải:

N(t) = 37,5.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số
Gửi bài