Thử tài bạn 2 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn trong các phân số sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn trong các phân số sau:

\({7 \over {20}};\,\,{2 \over {90}};\,\,{3 \over {50}}\)

Lời giải chi tiết

\(20 = {2^2}.5,{2 \over {90}} = {1 \over {45}}\)  mà \(45 = {3^2}.5;50 = {2.5^2}\)

Do vậy trong các phân số \({7 \over {20}};{2 \over {90}};{3 \over {50}}\)  chỉ có phân số \({2 \over {90}}\)  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close