Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Quảng cáo

Đề bài

Ta có \({1 \over 9} = 0,111... = 0,(1)\)

Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: \({1 \over {99}};\,\,{1 \over {999}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {1 \over {99}} = 0,0101... = 0,(01)  \cr  & {1 \over {999}} = 0,001001... = 0,(001) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close