Thử tài bạn 2 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhìn vào hình 6, hãy điền vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Nhìn vào hình 6, hãy điền vào chỗ trống:

Nếu \(a \bot c\) và \(b \bot c\) thì………..

Nếu a // b và \(c \bot b\) thì……

 

Lời giải chi tiết

Nếu \(a \bot c\) và \(b \bot c\) thì a // b

Nếu a // b và \(c \bot b\) thì \(c \bot a\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close