Hoạt động 7 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình chụp hai cột cờ và hai trụ đèn. Dự đoán xem hai trụ đèn và cột cờ có song song với nhau không ?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình chụp hai cột cờ và hai trụ đèn. Dự đoán xem hai trụ đèn và cột cờ có song song với nhau không ?

Lời giải chi tiết

Hai trụ đèn và cột cờ song song với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close