Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào thuộc N, số nào thuộc Z, số nào thuộc Q ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các số sau, số nào thuộc N, số nào thuộc Z, số nào thuộc Q ?

\( - {3 \over 4};\,\, - 2;\,\,2;\,\,0;\,\,{{15} \over 3};\,\,0,5\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  &  - {3 \over 4} \in Q; - 3 \in Z; - 3 \in Q;2 \in N;2 \in Z;2 \in Q  \cr  & 0 \in N;0 \in Z;0 \in Q;{{15} \over 3} \in Z;{{15} \over 3} \in Q;0,5 \in Q \cr} \)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài