Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) So sánh hai phân số

Quảng cáo

Đề bài

a) So sánh hai phân số \({3 \over 5}\)  và \( - {4 \over 5}\)

b) Với từng cặp số đo nhiệt độ sau đây, số nào có nhiệt độ cao hơn ?

i) 0oC ; -0,3oC                    ii) -11oC ; -9oC

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số hữu tỉ âm luôn nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

b) +) Số 0 luôn lớn hơn các số âm.

+) Nếu a < b thì -a > -b

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Vì \({3 \over 5}\) là số hữu tỉ dương và \( - {4 \over 5}\) là số hữu tỉ âm nên \({3 \over 5}> - {4 \over 5}\)

b) - Vì 0 > -0,3 nên cặp số đo nhiệt độ \({0^0}C, - 0,{3^0}C\)  thì nhiệt độ cao hơn là \({0^0}C\) .

- Vì 11 > 9 nên -11 < -9. Cặp số đo nhiệt độ là -110C, -90C thì nhiệt độ cao hơn là -90C.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close