Thử tài bạn 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

-6

-4

-2

3

4

6

 

- Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ?

- Hãy viết công thức tính y theo x.

Lời giải chi tiết

Đại lượng y là hàm số của đại lượng x;

Công thức tính y theo x là y = 2x

Vì \({{ - 6} \over { - 3}} = {{ - 4} \over { - 2}} = {{ - 2} \over { - 1}} = {2 \over 1} = {4 \over 2} = {6 \over 3} = 2\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số
Quảng cáo
list
close
Gửi bài