Thử tài bạn 1 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng d và điểm M nằm ngoài đường thẳng d (h.3). Hãy vẽ đường thẳng m đi qua điểm M và song song với d bằng nhiều cách.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng d và điểm M nằm ngoài đường thẳng d (h.3). Hãy vẽ đường thẳng m đi qua điểm M và song song với d bằng nhiều cách.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Hai đường thẳng song song
Gửi bài tập - Có ngay lời giải