Hoạt động 2 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 1 và dự đoán các đường thẳng nào song song với nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 1 và dự đoán các đường thẳng nào song song với nhau.

Lời giải chi tiết

Các đường thẳng a, b ở hình a) là các đường thẳng song song.

Các đường thẳng m, n ở hình c) là các đường thẳng song song.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close