Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Ốc sên tự vệ bằng cách nào? Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên?

Quảng cáo

Đề bài

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

- Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ốc sên di chuyển chậm và không có khả năng chạy trốn.

Lời giải chi tiết

- Khi bị tấn công ốc sên chui vào trong vỏ để tự vệ vì chúng di chuyển chậm không có khả năng chạy trốn.

- Ốc sên đẻ trứng trong hang để bảo vệ trứng khỏi kẻ thù.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close