Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp.

Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp:

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Lời giải chi tiết

Bảng: Đặc điểm của ngành Giun tròn

STT

Đại diện

Đặc điểm

Giun đũa

Giun kim

Giun móc câu

Giun rễ lúa

1

Nơi sống

Ruột non

Ruột già

Tá tràng

Rễ lúa

2

Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu

 

3

Lớp vỏ cuticun thường trong suốt (nhìn rõ nội quan)

4

Kí sinh chỉ ở một vật chủ

5

Đầu nhọn, đuôi tù

   

 

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

- Đặc điểm chung của ngành giun tròn: cơ thể hình trụ, thuôn 2 đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức, cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn. Phần lớn kí sinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close