Thảo luận và đánh dấu (√) vào ô trống ở hình để chọn lấy đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành chân khớp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Sinh học 7.

Quảng cáo

Đề bài

Thảo luận và đánh dấu (√) vào ô trống ở hình để chọn lấy đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành chân khớp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Lời giải chi tiết

Các hình được đánh dấu là: 

Hình 29.1: đặc điểm cấu tạo phần phụ

- Hình 29.2: cấu tạo cơ quan miệng

- Hình 29.4: Lát cắt ngang qua ngực châu chấu

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài