Thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng sau.

Thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close