Quan sát hình 22, thảo luận, điền chữ và đánh dấu (✓) vào bảng sau cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 22, thảo luận, điền chữ và đánh dấu (✓) vào bảng sau cho phù hợp.

Bảng : chức năng chính các phần phụ của tôm 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Tôm sông

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close