Thành tựu của ASEAN

Qua 40 năm tồn tại và phát triển, thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được là 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

Quảng cáo

II. Thành tựu của ASEAN

1.   Kinh tế

- GDP năm 2016 đạt 2,5 nghìn tỉ USD.

- Cán cân xuất – nhập khẩu của toàn khối đạt giá trị dương.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, mặc dù còn chưa đều và chưa thật vững chắc.

2.   Chính trị - xã hội

10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

-  Đời sống nhân dân được cải thiện.

-  Nhiều đô thị của các nước thành viên: Xingapo, Giacacta, Băng Cốc,… đã dần theo kịp trình độ của các nước tiên tiến.

- Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close