Quảng cáo
 • pic

  Sự ra đời và phát triển của EU

  EU càng ngày càng mở rộng về số lượng thành viên và phạm vi lãnh thổ. Từ 6 nước thành viên ban đầu (năm 1957), đến đầu năm 2007, EU đã có 27 thành viên (EU27).

 • pic

  Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

  Nằm ở trung tâm châu Âu, tiếp giáp với 9 nước, Biển Bắc và biển Ban-tích, CHLB Đức có nhiều thuận lợi trong việc thông thương với các nước khác ở châu Âu

 • Quảng cáo
 • pic

  Thị trường chung châu Âu : tự do lưu thông

  Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo.

 • pic

  Mục đích và thể chế của liên minh châu Âu (EU)

  Mục đích của EU là xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó, hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên

 • pic

  Dân cư và xã hội

  Nước Đức là nhà nước liên bang (gồm 16 bang). So với các nước trên thế giới, người dân Đức có mức sống cao.

 • pic

  Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

  Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) có trụ sở Tu-lu-dơ (Pháp), do Pháp, Đức, Anh sáng lập, đang phát triển mạnh và cạnh tranh có hiệu quả với các hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Hoa Kì

 • pic

  EU – Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

  EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng một đồng tiền chung (ơ-rô)

 • pic

  Khái quát kinh tế CHLB Đức

  Hiện nay, nước Đức thống nhất là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Nền kinh tế - xã hội Đức đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức

 • pic

  Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ

  Euroregion – từ ghép của Euro (châu Âu) và region (vùng)- chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa trên cơ sở tự nguyện

 • pic

  EU – Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

  Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu, các nước thuộc EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau và có chung một mức thuế trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU

 • Quảng cáo

Gửi bài