Bài 1 trang 108 SGK Địa lí 11

Nêu các mục tiêu của ASEAN?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các mục tiêu của ASEAN?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN.

Lời giải chi tiết

Các mục tiêu của ASEAN:

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

- Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. 

- Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác.

⟹ Tất cả những mục tiêu trên với mong muốn hướng tợi sự đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close