Quảng cáo
 • pic

  Quy mô nền kinh tế của Hoa Kì

  Hoa Kì được thành lập năm 1776, nhưng đến năm 1890 nền kinh tế đã vượt qua Anh, Pháp để giữ vị trí đứng đầu thế giới cho đến ngày nay.

 • pic

  Lãnh thổ và vị trí địa lí của Hoa Kì

  Lãnh thổ Hoa Kì gồm phần rộng lớn ở trung tâm Bắc Mĩ, bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Dịch vụ của Hoa Kì

  Khu vực dịch vụ phát triển mạnh với tỉ trọng trong GDP năm 1960 là 62,1 %, năm 2004 là 79,4 %

 • pic

  Điều kiện tự nhiên của Hoa Kì

  Phần lớn các bang ở phía bắc Hoa Kì có khí hậu ôn đới. Các bang ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu cận nhiệt.

 • pic

  Công nghiệp Hoa Kì

  Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. Tuy nhiên, tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm

 • pic

  Gia tăng dân số của Hoa Kì

  Hoa Kì có số dân đông thứ ba trên thế giới. Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư. Dân nhập cư đa số là người châu Âu, tiếp đến là Mĩ La tinh, châu Á, Ca-na-đa và châu Phi.

 • pic

  Nông nghiệp Hoa Kì

  Hòa Kì có nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới. Giá trị sản lượng của nông nghiệp năm 2004 là 105 tỉ USD, chiếm 0,9 % GDP.

 • pic

  Thành phần dân cư và phân bố dân cư của Hoa Kì

  Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng. Hiện nay, 83% dân số Hoa Kì có nguồn gốc châu Âu. Dân cư có nguồn gốc châu Phi vào khoảng 33 triệu người.

 • pic

  Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 36 SGK Địa lí 11

 • pic

  Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 11

 • Quảng cáo

Gửi bài