Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Giải bài tập Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Trả lời câu hỏi: a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1. Đọc biên bản: (Biên bản Đại hội chi đội ở SGK, trang 140 - 141)

Yêu cầu:

Đọc giọng to, rõ ràng.

 

2. Trả lời câu hỏi:

a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

b) Cách mở đầu và kết thúc biên bản có gì giống và khác cách mở đầu và kết thúc đơn?

c) Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản.

Phương pháp giải:

2. 

a. Những sự việc xảy ra trong đại hội được ghi lại sẽ có ích gì cho sau này?

b. Em xem lại phần đầu của biên bản và phần đầu của đơn để so sánh điểm giống và khác nhau.

c. Em xem lại phần kết của biên bản và phần kết của đơn để so sánh điểm giống và khác nhau.

d. Em xem lại những mục được in đậm trong biên bản cuộc họp.

Lời giải chi tiết:

a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản về cuộc họp để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những điều đã thống nhất... nhằm giúp mọi người thực hiện cho đúng, xem xét lại khi cần thiết.

b) 

Cách mở đầu biên bản có điểm giống và khác cách mở đầu đơn là:

+ Giống nhau: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

+ Khác nhau: biên bản không có tên nơi nhận (kính gửi), thời gian, địa điểm, lập biên bản ghi ở phần nội dung.

- Cách kết thúc biên bản có điểm giống và khác kết thúc đơn là:

+ Giống nhau: có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.

+ Khác nhau: Biên bản cuộc họp có hai chữ kí (của chủ tịch đoàn, thư kí), không có lời cảm ơn như đơn.

c) Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản.

- Thời gian, địa điểm họp.

- Thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí.

- Nội dung cuộc họp (diễn biến, tóm tắt các ý kiến, kết luận của cuộc họp).

- Chữ kí của chủ tịch và thư kí.

II. Luyện tập

1. Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao?

a) Đại hội liên đội.

b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử.

c) Bàn giao tài sản.

d) Đêm liên hoan văn nghệ.

e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

 

2. Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1.

Phương pháp giải:

1) Gợi ý: Em lưu ý chỉ ghi biên bản đối với cuộc họp hoặc sự việc đã diễn ra để làm bằng chứng. Với những cuộc họp nhỏ để trao đổi thông tin thì không cần.

2) Em đọc kĩ rồi từng trường hợp rồi lựa chọn tên để đặt sao cho phù hợp.

 

Lời giải chi tiết:

1) 

Những trường hợp dưới đây cần ghi biên bản đó là:

a) Đại hội liên đội.

Vì cần ghi lại các ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử.

c) Bàn giao tài sản.

Vì ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.

e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

Vì cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Vì cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

2) 

- Biên bản Đại hội liên đội.

- Biên bản bàn giao tài sản.

- Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

- Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close